Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-8/2018-1

Datum: 17.10.2018

 

Na podlagi 4. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017)

 

SKLICUJEM

 

5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gorje, ki bo trajala

od 18. 10. 2018 do 19. 10. 2018 do 12.00 ure po elektronski pošti.

 

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Imenovanje predstavnika Občine Gorje v Svet območne enote Zavoda za gozdove Slovenija (gradivo),

2. Prva dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2018 (gradivo),

3. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (gradivo).

 

Naprošam vas, da o predlaganih sklepih glasujete preko e-pošte na naslov: info@gorje.si.

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor