Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 198/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93 in 71/93 in 7. člena Statuta Občine  Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/95, 19/96, 1/97) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 36. redni seji dne 06.11.1998 sprejel

 

ODLOK

o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih

pogojih za ureditvena območja naselij

Cerklje, Vašca in Pšenična polica

 

1.     člen

V 2. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja Cerklje, Vasca in Pšenična polica (Uradni vestnik Gorenjske št 15/88) se doda nova 5. alineja, ki se glasi:

 

·        spremembe grafičnih prikazov v M 1 : 2880, z datumom oktober 1998

 

2.     člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

 

Številka:032-01/2023/98

Datum:06.11.1998                              

Predsednik občinskega sveta

Miha Zevnik

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor