Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Evidenca služnostnih in njim sorodnih pogodb

1. Naziv institucije:

Občina Gornji Grad
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca služnostnih in njim sorodnih pogodb
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Izvajanje zakonskih in pogodbenih obveznosti za fizične in pravne osebe, ki sklenejo z občino služnostne ali podobne pogodbe.
5. Pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ SOP 2010-01-4654, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti SOP 2011-01-1737
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): javna lastnina, nepremično premoženje, premično premoženje
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Gornji Grad
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 4.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Jožica Rihter, e-pošta: jozica.rihter@gornji-grad.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor