Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/2014) v povezavi z 6. členom Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/2013 in 12/2014) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 3. seji, dne 15.12.2014 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju

ODGOVORNE UREDNICE JAVNEGA

OBČINSKEGA GLASILA

KOPITARJEV GLAS

1. člen

Občinski svet Občine Vodice imenuje Natalijo Rus, Zapoge 1R, 1217 Vodice, na mesto Odgovorne urednice javnega občinskega glasila Kopitarjev glas.

2. člen

Natalija Rus, Zapoge 1R, Vodice, se imenuje za odgovorno urednico za dobo, ki je za 90 dni daljša od mandatne dobe Občinskega sveta Občine Vodice.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Številka: 900-05/2014-020

Datum: 15. 12. 2014

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor