Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu  (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012)  in 16. člena Statuta  občine Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013), je občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 31. seji  dne 26.02.2014  sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

PRAVILNIKA O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KRANJSKA GORA

1. člen

V 5. členu Pravilnika o  dodelitvi pomoči  za  ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/2007, v nadaljevanju pravilnik) se črta besedilo »v obdobju 2007-2013«.

2. člen

30. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

»Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in se uporablja za obdobje 2007 - 2014.

3. člen

Te  spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:330-21/2007-3

Kranjska Gora, dne 27.02.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor