Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom Uradni list RS, št. 91/01) in 16. člena Statuta Občine Žetale uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je župan Občine Žetale sprejel

S K L E P

o spremembi sklepa o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Žetale

1. člen

Spremeni se 1. člen sklepa št. 031-02-0001/02 z dne, 18. 3. 2002 in se glasi:

Občinska uprava občine Žetale uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom: info.zetale@zetale.si

Sporočila prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno pregleduje tajnik Občine Žetale.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana občine Žetale in se objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 031-01-0001/04

Žetale, dne 19. julija 2004.

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor