Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na 30. redni seji dne 7. 8. 2002 sprejel
 
S P R E M E M B O O D L O K A
 
 
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci
 
 
1. člen
 
V odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci (Uradni list RS, št. 68/01) se 2. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
 
 
Ime glasila je: Glas občine
 
2. člen
 
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 032-01-30/02-755
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor