Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01) je župan Občine Žetale sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Žetale

 

 

1. člen

 

 

Občinska uprava občine Žetale uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obcina.Zetale@siol.net

 

 

Sporočila, prejeta na zgoraj naveden naslov, redno pregleduje in sprejema tajnik Občine Žetale.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 031-01-001/02

 

 

Žetale, dne 18. marca 2002.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor