Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 63/00), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 - UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na predlog komisije za priznanja in odlikovanja na 24. redni seji dne 9. maja 2014 sprejel

 

S K L E P

o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče

(Zap. št. SK-61, šifra: 2)

 

1.

 

Naziv častni občan Občine Velike Lašče se v letu 2014 podeli:

-           Jožetu Centi za izjemne dosežke na področju kulture.

 

Priznanje Občine Velike Lašče se v letu 2014 podeli:

-          Poveljstvoma Civilne zaščite občine Velike Lašče in Gasilske zveze Velike Lašče za organizacijo zaščite in pomoči ob naravni nesreči - žledu v februarju 2014

-          Ani Debeljak za poklicno življenje, posvečeno Kmetijski zadrugi Velike Lašče.

 

2.

 

Priznanja se podelijo v okviru praznovanja občinskega praznika.

 

Številka: 0301-008/2014-1 Velike Lašče, dne 9. maja 2014

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor