Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 5. seji, dne 24. 3. 2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

o oblikovanju kombinirane skupine v vrtcu pri PŠ Trnovska

vas in določitvi ekonomske cene zanjo

 

1.

V vrtcu pri PŠ Trnovska vas se oblikuje kombinirana skupina otrok, starih od 2 do 4 leta.

 

2.

Občinski svet Občine Trnovska vas potrjuje ekonomsko ceno programa za kombinirano skupino, ki znaša 370,91 EUR.

Odbitek za prehrano znaša (sorazmerno s starševskim prispevkom) 2,45 EUR.

 

3.

Ta sklep se uporablja od 1.9.2015 dalje.

 

Številka: 032 0/5-6/2015-9s

Datum: 24.3.2015

 

Alojz BENKO, univ. dipl. org.

župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor