Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), tretje alineje 4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) ter 30. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04) je Občinski svet Občine Križevci na 25. redni seji 25. 2. 2010 sprejel

S K L E P

1. Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k vzdrževanju priključka pri ceni storitve oskrbe s pitno vodo:

a. vzdrževanja priključka (z vključeno števnino) glede na zmogljivost priključka v odvisnosti od nazivnega premera vodomera:

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|     Vodomer     |   Vzdrževanje   |  Števnina  |   Skupaj    |

|                 |    priključka   |            | (EUR/mesec) |

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|    DN 15 (13)   |           2,7500|      1,6300|       4,3800|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|      DN 20      |           2,7800|      2,0800|       4,8600|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|      DN 25      |           3,1700|      2,5400|       5,7100|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|      DN 32      |           3,3100|      3,4500|       6,7600|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|      DN 40      |           3,8700|      5,4400|       9,3100|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|      DN 50      |          10,3900|      7,0800|      17,4700|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|      DN 80      |          11,2900|     14,1500|      25,4400|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|     DN 50/20    |          10,3900|     10,6200|      21,0100|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|     DN 80/20    |          11,2900|     21,2300|      32,5200|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

|    DN 100/20    |          13,4400|     42,4600|      55,9000|

+-----------------+-----------------+------------+-------------+

2. Cene ne vsebujejo DDV. Cene se uporabljajo od 1. 3. 2010 dalje.

3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-02-25/2010-164

Križevci, dne 25. februarja 2010

 

Župan

Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor