Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS št. 26/07), je Občinski svet Občine Dornava na 12. seji dne 27. 02. 2008 sprejel naslednji

 

 

 

 

 

SKLEP

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se ukine splošno ljudsko premoženje na zemljišču parc. št.802/3, neplodno, v izmeri 301,00 m2, pripisano k vl. št. ZKV 1149 k. o. Dornava.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Na zemljišču parc. št.802/3 neplodno v izmeri 301 m2, pripisano k vl. št. ZKV 1149 k. o. Dornava, se vpiše v ustrezni vložek lastninska pravica za Občino Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, matična številka 5884039.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem  glasilu Slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 7113-8/2008

 

 

Datum:   27. 02. 2008

 

 

 

 

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor