Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

V skladu s 5. členom Zakona o trgovini /ZT-1/ (Uradni list RS, št. 24/08), 12. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 21. redni seji dne 17. decembra 2009 sprejel

S K L E P

o ureditvi tržnice v Črnomlju

1. člen

V mestnem jedru Črnomlja se na javnih površinah uredi tržnica.

Tržnica se uredi v treh fazah:

– prva faza na platoju med cerkvijo sv. Petra in glasbeno šolo ter cerkvijo sv. Petra in objektom banke, Trg svobode 2, parcelna številka 1126/4, k.o. Črnomelj;

– druga faza stara lokacija tržnice, parcelna številka 4/5, k.o. Črnomelj;

– tretja faza vzdolž Ulice Mirana Jarca ter plato med objektom sodišča, Trg svobode 1 in objektom banke, Trg svobode 2, parcelna številka 1126/4 in 1126/14, obe k.o. Črnomelj.

O prehodih med fazami odloča občinski svet glede na uspešnost predhodne faze.

2. člen

Pred pričetkom delovanja tržnice mora Občinski svet Občine Črnomelj sprejeti tržni red, ki bo določal način in pogoje delovanja tržnice.

3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o ureditvi tržnice v Črnomlju (Uradni list RS, št. 101/01).

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 35004/222/2001

Črnomelj, dne 17. decembra 2009

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor