Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85-popr. in 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97-ZSZ in 101/13-ZDavNepr) v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list štev. 44/97, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1 in 110/02-ZGO-1), ter 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2010) in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale (Uradni  list RS, št. 6/2000, 76/2000 in 54/04) je Občinski svet Občine Žetale na 6. redni seji , dne 08.12.2015 sprejel:

 

SKLEP

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2016

 

I.

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča znaša v Občini Žetale za leto 2016  0,0030 EUR.

 

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem  glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0006/2015-14

Datum: 08.12.2015  

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor