Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 032-3/2019- 1

Datum: 4. 2. 2019

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14, 39/16) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14) sklicujem 3. redno sejo občinskega sveta Občine Komen v mandatu 2018 - 2022, ki bo

 

v sredo, 13. februarja 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Komen, Komen 86.

 

 

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov (gradivo) in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 23. 1. 2019 (zapisnik);

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2019 (gradivo);

5. Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2019 — prva obravnava (gradivo);

6. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

Občina Komen

 

mag. Erik Modic, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor