Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – UPB1, 111/2005-odl. US, 120/2006-odl. US, 126/2007, 108/2009, 20/2011-odl. US, 57/2012, 110/2013 in 19/2015) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 12. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

I.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 1148/15, k. o. Benedikt v izmeri 667 m2.

 

II.

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra.

 

III.

Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Benedikt po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra ter opravi izbris zaznambe o javnem dobru iz zemljiške knjige.

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 47807-1/2016-2

Datum: 21.4.2016

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Guzmar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor