Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) in 5. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/98 in 26/98), je Občinski svet občine Komen na seji dne 18. 12. 2003 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v letu 2004

 

 

1

 

 

Vrednost točke za obračun komunalnih taks v letu 2004 znaša 11,50 SIT.

 

 

2

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.

 

 

Št. 06202-18/03-1

 

 

Komen, dne 18. decembra 2003.

 

 

Župan

    Občine Komen

    Uroš Slamič l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor