Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Glede na sklep Občinskega sveta Občine Kungota z dne 21. novembra 2006, da je županu Igorju Stropniku prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Kungota na podlagi 37. b člena v povezavi s peto alinejo prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLV – UPB 1) in da se je Igor Stropnik odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta o prenehanju mandata, je občinska volilna komisija na seji dne 22. 11. 2006

 

 

u g o t o v i l a,

 

 

da Igorja Stropnika nadomesti naslednji na listi Slovenske demokratske stranke, to je Franc Požar, rojen 23. 9. 1949, s stalnim prebivališčem v Zgornji Kungoti 17 f, 2201 Zgornja Kungota, ter da se ga pozove, da poda izjavo, ali sprejme mandat. Kandidat Franc Požar je dne 30. novembra 2006 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.

 

 

Na podlagi vsega zgoraj navedenega je občinska volilna komisija ugotovila na seji dne 5. 12. 2006, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenske demokratske stranke, to je kandidat Franc Požar, rojen 23. 9. 1949, stanujoč Zgornja Kungota 17 f, 2201 Zgornja Kungota.

 

 

 

 

 

Št. 041-04/2006

 

 

Kungota, dne 5. decembra 2006

 

 

Predsednica Občinske volilne komisije

    Občine Kungota

    Alenka Leban l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor