Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-21/2018-1-(52/04)

Datum: 5. 12. 2018

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 30/17 — uradno prečiščeno besedilo in 70/18) in 5. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 18/17 in 23/17 - popr.) sklicujem 1. redno — konstitutivno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 19. 12. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov

2. Poročilo volilne komisije MOK (gradivo 1, 2, 3)

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

4. Poročilo komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

5. Potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana

6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 
Priloga: Statut, Poslovnik

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-112.

 

Novoizvoljenega župana in novoizvoljene svetnice in svetnike vljudno prosim, da s seboj prinesete potrdilo o izvolitvi in osebni dokument. Po uradnem zaključku seje je predvidena slovesna predaja županske verige, izjave za medije in fotografiranje za uradne objave.

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor