Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 50. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 43. člena ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo in 70/08) župan Občine Črnomelj objavlja

J A V N O   N A Z N A N I L O

o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve

Ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj (v nadaljevanju: OPN) bo potekala od 22. decembra 2009 do vključno 21. januarja 2010 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPN.

2. Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN bo 14. januarja 2010, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalci OPN.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje

Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPN - pripombe«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

 

Št. 350-16/2007-278

Črnomelj, dne 3. decembra 2009

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor