Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 03230-5/2016

Datum:   3.11.2016

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(Medobčinski uradni vestnik,  št. 22/10)

 

sklicujem

 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 

ki bo v četrtek, 10. novembra 2016, ob 17.00

 

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 (gradivo);

3. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 (gradivo);

4. Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 (gradivo).

5. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko Fras, univ. dipl. prav., župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor