Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na 7. redni seji, dne 17. 7. 2003, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o režimu na območju

 

 

ob reki Kolpi

 

 

1. člen

 

 

V odloku o režimu na območju ob reki Kolpi (Uradni list RS, št. 37/96, 47/98) se v prvem odstavku 17. člena denarna kazen “od 10.000 SIT do 100.000 SIT” nadomesti z “od 20.000 SIT do 100.000 SIT” in denarna kazen “ od 20.000 SIT do 200.000 SIT” nadomesti z “od 40.000 SIT do 200.000 SIT”. V drugem odstavku se denarna kazen “3.000 SIT” nadomesti z “6.000 SIT”.

 

 

2. člen

 

 

V 18. členu se denarna kazen “od 10.000 SIT do 100.000 SIT” nadomesti z “od 20.000 SIT do 100.000 SIT”.

 

 

3. člen

 

 

V 19. členu se denarna kazen “3.000 SIT” nadomesti z “6.000 SIT”.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 352-12/96

 

 

Črnomelj, dne 18. julija 2003.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor