Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.list RS št. 110/02, popravek Ur.list RS št. 8/03) in Zakona o prostorskem načrtovanju (ZP Načrt) Ur.list RS št. 33/07 )  ter 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 5/07)  je občinski svet občine Trnovska vas na svoji 3. korespondenčni  seji, dne 10. 11. 2008 sprejel

 

DOPOLNITEV

 

ODLOKA O PREDKUPNI PRAVICI NA OBMOČJU OBČINE TRNOVSKA VAS

 

2. člen

 

V 2. členu se doda novi odstavek, ki glasi :

 

ZA POTREBE POSLOVNE GRADNJE:

 

k.o. TRNOVSKA VAS parcela št. 693, ZKV 182  ki leži v ureditvenem območju P1-S4.

 

5. člen

 

Ta dopolnitev  odloka  začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

 

 

Številka: 03201/2008-3

Datum : 10. 11. 2008

 

                                                                                       OBČINA TRNOVSKA VAS

                                                                                  Župan: Alojz Benko,dipl.upr.org.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor