Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na 6. redni seji dne 17. 6. 2003 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

Pod postavko izkop in zasip se uporabljajo naslednje cene:

 

 

                                                        SIT

 

 

– priprava na izkop                                   2.825

 

 

– navadni grob                                       26.750

 

 

– poglobljeni grob                                   33.920

 

 

– otroški grob                                       14.020

 

 

– žarni grob                                          7.010

 

 

– odstranitev posmrtnih ostankov                      5.650

 

 

– prva ureditev groba                                 4.920

 

 

– odstranitev tlaka ali spomenika –

 

 

po dejanski zamudi časa potrebnega

 

 

za odstranitev                                        2.030

 

 

– prekop pred potekom kolobarne dobe                 32.100

 

 

Zamudo in stroške prevoza delavca, se

 

 

obračunava pavšalno                                     650

 

 

II

 

 

Cene ne vključujejo DDV, veljati in uporabljati se začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 352-3/03

 

 

Kobarid, dne 17. junija 2003.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor