Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 26/99, 11/01 in 5/03) je Občinski svet Občine Žetale na 22. redni seji dne 22. 3. 2010 na predlog župana sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

I.

Nepremičninam, parc. št. 1508/2 in 1513/8, obe k.o. (498) Kočice ter parc. št. 1619/2, k.o. (504) Nadole, se ukine status javnega dobra.

II.

Nepremičnine iz prve točke prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična št. 13579990000.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-01-22/2010-8

Žetale, dne 22. marca 2010

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor