Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 25. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel

O D L O K

o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

– na zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in

– na mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

3. člen

Lokalne ceste so:

– ceste med naselji v Občini Semič in ceste med naselji v Občini Semič in naselji v sosednjih občinah in

– ceste v naseljih Občine Semič z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

---------------------------------------------------------------------------

  Zap.  Cesta  Odsek  Začetek        Opis        Konec  Dolžina  Preostala

  št.                 odseka                     odseka   [m]     dolžina

                                                                 v sosednji

                                                                 občini [m]

---------------------------------------------------------------------------

 1.     054160 054161 C R1    Črnomelj-Stranska  C      2.256   3.872

                      218     vas                255100         Črnomelj

 2.     054160 054163 C       Stranska vas-Štiri C      1.587

                      255100  roke               255010

 3.     054160 054164 C       Štiri roke-        C R2   2.721

                      255010  Štrekljevec        421

 4.     255010 255012 C G2    Metlika-Krvavčji   C      2.054   2.559

                      105     Vrh                370050         Metlika

 5.     255010 255013 C       Krvavčji Vrh-Štiri C      3.557

                      370050  roke               054160

 6.     255010 255014 C       Štiri roke-Semič   C      1.731

                      054160                     255100

 7.     255100 255101 C R1    Gradac-Stranska    C      2.512   1.365

                      218     vas                054160         Metlika

 8.     255100 255102 C       Stranska vas-Semič C R2   3.141

                      054160                     421

 9.     255100 255103 C R2    Semič vrtec-Roška  C R1   3.519

                      421     c.-Gaber           216

 10.    255170 255171 C       G. Lokvica-        C      252     2.020

                      255060  Krvavčji Vrh       255010         Metlika

 11.    370050 370051 C       Goliš-Gradnik-     C      4.968

                      054160  Krvavčji Vrh       255010

---------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Semič znaša 28.298 m (28,298 km).

5. člen

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:

Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):

---------------------------------------------------------------------------

  Zap.  Cesta  Odsek  Začetek        Opis        Konec  Dolžina  Preostala

  št.                 odseka                     odseka   [m]     dolžina

                                                                 v sosednji

                                                                 občini [m]

---------------------------------------------------------------------------

 1.     370110 370111 C       Prosvetna ul.-     C R2   863

                      255100  Vavpča vas-Trata   421

 2.     370110 370112 O       Vavpča vas-Roška   C      253

                      370111  c.                 255100

---------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Semič znaša 1.116 m (1,116 km).

Mestne ali krajevne ceste (LK):

---------------------------------------------------------------------------

  Zap.  Cesta  Odsek  Začetek        Opis        Konec  Dolžina  Preostala

  št.                 odseka                     odseka   [m]     dolžina

                                                                 v sosednji

                                                                 občini [m]

---------------------------------------------------------------------------

 1.     370210 370211 C       Kolodvorska cesta- Z ŽP   554

                      255100  ŽP Semič

 2.     370230 370233 C R2    Pri pošti          C      175

                      421                        370110

 3.     370230 370237 C       Taborska ulica     O      74

                      255100                     870431

 4.     370240 370241 C R2    Šolska ulica       O      337

                      421                        870541

 5.     370260 370261 C R2    Obrtna cona I      C R2   557

                      421                        421

 6.     370260 370262 O       Obrtna cona II     Z      91

                      370261                     objekt

 7.     370260 370263 O       Obrtna cona III    O      316

                      370261                     870541

---------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Semič znaša 2.104 m (2,104 km).

6. člen

Javne poti (JP) v naseljih Občine Semič in med naselji so:

---------------------------------------------------------------------------

  Zap.  Cesta  Odsek  Začetek        Opis         Konec Dolžina  Preostala

  št.                 odseka                     odseka   [m]     dolžina

                                                                 v sosednji

                                                                 občini [m]

---------------------------------------------------------------------------

 1.     870010 870011 C R1    Črmošnjice-GD-     Z      984

                      216     pokopališče        pokop.

 2.     870010 870012 C R1    Črmošnjice-        O      136

                      216     povezava I         870011

 3.     870010 870013 C R1    Črmošnjice-        O      203

                      216     povezava II        870011

 4.     870010 870014 O       Črmošnjice 1c      Z HŠ   131

                      870011                     1c

 5.     870020 870021 C R1    Mašelj-            O      869

                      216     ribogojnica-       870011

                              Črmošnjice

 6.     870030 870031 C R1    Srednja vas-       C R1   509

                      216     cerkev-črpališče   216

 7.     870030 870032 O       Srednja vas 7b     Z HŠ   173

                      870031                     7b

 8.     870030 870033 O       Srednja vas-       C R1   81

                      870031  povezava           216

 9.     870040 870041 C R1    Brezovica          Z HŠ 1 324

                      216

 10.    870050 870051 C R1    Blatnik            Z HŠ 3 551

                      216

 11.    870050 870052 C R1    Vrčice             Z HŠ 7 266

                      216

 12.    870060 870061 C R1    Sela pri Vrčicah   Z HŠ 2 537

                      216

 13.    870070 870071 C R3    Rožni Dol          Z HŠ   1.047

                      664                        17

 14.    870080 870081 O       Brezje pri Rožnem  Z HŠ 4 997

                      870071  Dolu

 15.    870090 870091 C R3    ŽP Rožni Dol-      Z HŠ 9 1.169

                      664     Pribišje

 16.    870090 870092 C R3    ŽP Rožni Dol       Z ŽP   154

                      664

 17.    870090 870093 O       Pribišje 2         Z HŠ 2 127

                      870091

 18.    870100 870101 C R3    Gornje Laze        Z HŠ 3 949

                      664

 19.    870100 870102 O       Farma piščancev    Z HŠ   268

                      870101                     21

 20.    870100 870103 O       G. Laze-Marjanovič Z HŠ 6 156

                      870101

 21.    870120 870121 C R3    Preloge            Z HŠ 3 628

                      664

 22.    870130 870131 C R3    Potoki             Z HŠ 5 1.578

                      664

 23.    870140 870141 O       Kot-Tajčbirt       C      1.245

                      870571                     255100

 24.    870140 870142 O       Pod magistralo     C R1   309

                      870141                     216

 25.    870140 870143 O       Kot-kapela-        C R1   480

                      870571  partizanka         216

 26.    870140 870144 C R1    Pod vrhom          C R1   743

                      216                        216

 27.    870140 870145 O       Pod vrhom-Jakša    Z HŠ   259

                      870144                     20

 28.    870140 870146 O       ŽP-Ul. k Tajčbirtu O      211

                      870511                     870141

 29.    870140 870147 C R1    Gaber              Z HŠ   206

                      216                        70

 30.    870150 870151 O       Pod progo          Z HŠ   425

                      870571                     16

 31.    870160 870161 O       Sadinja vas-       C R2   1.092

                      870501  Trebnji Vrh        421

 32.    870160 870162 C R2    Sv. Rok-Brstovec-  C      3.434

                      421     Stranska vas       255100

 33.    870160 870163 O       Vinji vrh-cerkev   Z      357

                      870162                     cerkev

 34.    870170 870171 O       Trebnji Vrh        Z HŠ 1 379

                      870161

 35.    870180 870181 C R2    Starihov Vrh       Z HŠ 7 271

                      421

 36.    870190 870191 O       Nestoplja vas      Z HŠ 6 500

                      870162

 37.    870200 870201 C R2    Lipovec            Z HŠ 9 385

                      421

 38.    870210 870211 C R2    Pugled             Z HŠ 1 1.224

                      421

 39.    870220 870221 C R2    Trata-Mladica      C      873

                      421                        255100

 40.    870220 870222 C       Pot k Lebici-      C      470

                      255100  povezava           255100

 41.    870220 870223 O       Pot k Lebici N.H.  Z N.H. 85

                      870222

 42.    870230 870231 O       Trata              Z HŠ   183

                      870221                     12

 43.    870250 870251 C R2    Sela-Sv. Duh       O      337

                      421                        870541

 44.    870250 870252 O       Sv. Duh-tri roke   C      590

                      870541                     255010

 45.    870260 870261 C       Praprot-Krupa I    C      256

                      255100                     054160

 46.    870260 870262 C       Krupa-Moverna vas  Z HŠ 5 848

                      054160

 47.    870260 870263 O       Krupa-izvir Krupe  Z HŠ 3 257

                      870262

 48.    870260 870264 O       Krupa 6            Z HŠ 6 108

                      870262

 49.    870260 870265 C       Praprot 9          Z HŠ 9 256

                      255100

 50.    870260 870266 O       Praprot-Krupa II   C      195

                      870265                     054160

 51.    870260 870267 O       Praprot-povezava   O      77

                      870261                     870265

 52.    870260 870268 O       Krupa-Hluparjev    Z HŠ 1 299

                      870262  mlin

 53.    870260 870269 O       Krupa 11           Z HŠ   89

                      870262                     11

 54.    870280 870281 C R2    Anzlova gora-Iskra Z HŠ   613

                      421                        65

 55.    870280 870282 C R2    Vrtača-Plut        Z HŠ   399

                      421                        22

 56.    870280 870283 C R2    Vajdova ul.-Padar  Z HŠ   297

                      421                        79

 57.    870280 870284 O       Vrtača-povezava    O      118

                      870282                     870282

 58.    870290 870291 C R2    Vajdova ul.-       Z HŠ 8 814

                      421     Oskoršnica

 59.    870290 870292 O       Oskoršnjca 11      Z HŠ   383

                      870291                     11

 60.    870290 870293 O       Oskoršnica 7       Z HŠ 7 121

                      870291

 61.    870300 870301 C R2    Zg. Kašča-Med      O      453

                      421     vinogradi          870431

 62.    870300 870302 C R2    Zg. Kašča-Lekan    C      384

                      421                        870300

 63.    870300 870303 C       Zg. Kašča 16       Z HŠ   135

                      870300                     16

 64.    870300 870304 C       Zg. Kašča 37       Z HŠ   136

                      870300                     37

 65.    870300 870305 C R2    Vajdova ul.-Kambič C R2   199

                      421                        421

 66.    870310 870311 C       Goliš 14a          Z HŠ   313

                      054160                     14a

 67.    870320 870321 C R2    Podreber-povezava  C R2   466

                      421                        421

 68.    870320 870322 O       Podreber-Ogulin    Z N.H. 131

                      870321

 69.    870320 870323 C R2    Podreber-Jakša     Z HŠ 3 184

                      421

 70.    870330 870331 C R2    Kal                C R2   1.479

                      421                        421

 71.    870330 870333 O       Kal-črpalnica-     Z HŠ 2 425

                      870331  Golobič

 72.    870330 870334 O       Kal-trafo-Kofalt   O      206

                      870331                     870331

 73.    870330 870335 O       Kal-cerkev         Z      120

                      870331                     cerkev

 74.    870330 870336 O       Kal-Pašič          Z N.H. 111

                      870331

 75.    870330 870337 O       Kal-Štefanič-      Z HŠ   100

                      870331  Sepaher            9a

 76.    870340 870341 C R2    Osojnik-Brezova    O      1.778

                      421     Reber              870345

 77.    870340 870342 O       Osojnik-povezava   O      258

                      870341                     870341

 78.    870340 870343 O       Osojnik-Vrbince    Z HŠ   668

                      870341                     36

 79.    870340 870345 C       Brezova Reber      Z HŠ 9 183

                      870340

 80.    870340 870346 O       Brezova Reber-     C R2   1.459

                      870345  Maline             421

 81.    870340 870347 O       Nepče-rezervoar    Z HŠ   254

                      870341                     33

 82.    870350 870351 O       Maline             Z HŠ   468

                      870346                     17

 83.    870350 870352 O       Maline-povezava    O      330

                      870351                     870351

 84.    870360 870361 C R2    Štrekljevec I      O      536

                      421                        870363

 85.    870360 870362 O       Štrekljevec-       Z HŠ   263

                      870364  rezervoar          21

 86.    870360 870363 O       Štrekljevec 20     Z HŠ   214

                      870364                     20

 87.    870360 870364 O       Štrekljevec II     C R2   262

                      870361                     421

 88.    870370 870371 C       Omota 12           Z HŠ   604

                      370050                     12

 89.    870370 870372 O       Omota 5            Z HŠ 5 199

                      870371

 90.    870370 870373 O       Omota-Ivanetič-    Z HŠ   188

                      870371  Groblar            10

 91.    870370 870374 O       Omota-Črešnjevec   C      1.330

                      870371                     255010

 92.    870380 870381 C       Praproče 3         Z HŠ 3 367

                      370050

 93.    870380 870382 O       Praproče 1         Z HŠ 1 46

                      870381

 94.    870390 870391 C       Gradnik-Sodji Vrh- C R2   2.739

                      370050  Hrastov hrib       421

 95.    870390 870392 O       Gradnik-Sodji Vrh  O      436

                      870391                     870391

 96.    870390 870393 O       Sodji Vrh-         C      1.256   1.031

                      870391  Dragomlja vas      255140         Metlika

 97.    870390 870394 O       Sodji Vrh 9        Z HŠ 9 143

                      870391

 98.    870390 870395 O       Sodji Vrh-povezava O      48

                      870391                     870394

 99.    870400 870401 C       Krvavčji Vrh 14    Z HŠ   100

                      255010                     14

 100.   870400 870402 C       Krvavčji Vrh 23    Z HŠ   134

                      255010                     23

 101.   870410 870411 C       Cerovec-Štublar    C      744

                      255010                     255010

 102.   870410 870412 O       Cerovec-Radoš      Z HŠ 3 171

                      870411

 103.   870410 870413 O       Cerovec-Hrib pri   C      1.369

                      870411  Cerovcu            370050

 104.   870410 870414 O       Cerovec-Dušak-Plut O      208

                      870411                     870411

 105.   870410 870415 O       Hrib-Bukovec       Z HŠ   95

                      870413                     2a

 106.   870420 870421 C       Črešnjevec-Šuklje  Z HŠ   140

                      255010                     26

 107.   870420 870422 C       Črešnjevec-        O      184

                      255010  povezava           870374

 108.   870420 870423 C       Črešnjevec-        Z HŠ   252

                      255010  Črešnjev Vrh       23

 109.   870420 870424 C       Črešnjevec-Krupa   Z      105

                      255010                     gozdna

 110.   870430 870431 C       Med vinogradi      O      1.135

                      255100                     870435

 111.   870430 870432 C       Stara gora         O      1.385

                      255100                     870431

 112.   870430 870433 O       Ulica Dr. Derganca Z N.H. 504

                      870561

 113.   870430 870434 C       Dom paraplegikov-  C      199

                      255100  Roška cesta        255100

 114.   870430 870435 O       Smuška cesta-Med   O      921

                      870611  vinogradi          870611

 115.   870430 870436 O       Matevž-Stara gora- O      338

                      870431  Lipec              870432

 116.   870430 870437 O       Stara cesta-Ulica  O      342

                      870434  Dr. Derganca       870433

 117.   870430 870438 C       Cankarjeva pot     Z HŠ 9 197

                      255100

 118.   870430 870439 O       Strma pot          Z HŠ 6 56

                      870431

 119.   870440 870441 O       Anzlova g.-        Z HŠ   695

                      870612  Trdinova pot       19

 120.   870440 870442 O       Anzlova g.-Poč-    Z HŠ   168

                      870612  Sever              38

 121.   870440 870443 O       Anzlova g.-        Z HŠ   77

                      870612  Jokovčan-Podgornik 76

 122.   870450 870451 C       Stranska vas-grad  C      966

                      255100  Krupa              255100

 123.   870450 870452 O       Podgrajski mlin    Z mlin 173

                      870451

 124.   870450 870453 C       Stranska vas-Oven- Z HŠ   195

                      255100  Štricel            14

 125.   870450 870454 O       Stranska vas-      C      104

                      870453  povezava           054160

 126.   870460 870461 O       Smuška c.-Stara    Z N.H. 356

                      870611  cesta na Smuk

 127.   870460 870462 O       Pri pošti          C R2   116

                      370233                     421

 128.   870460 870463 O       Draganj Dol        Z HŠ 7 180

                      870503

 129.   870470 870471 O       Krupa 15           Z HŠ   109

                      870262                     15

 130.   870500 870501 O       Sadinja vas-       C      1.832

                      870571  Draganj Dol-Vavpča 370110

                              vas

 131.   870500 870502 O       Sadinja vas-       O      310

                      870501  Spodnje Gorenjce   870571

 132.   870500 870503 C       Drganj Dol-Novina  Z HŠ   689

                      255100                     15

 133.   870510 870511 C       Kolodvorska cesta- O      596

                      370210  Sv. Jožef          870571

 134.   870510 870512 O       GD Kot-Brezje      O      65

                      870511                     870571

 135.   870510 870513 O       Sv. Jožef-Sadinja  O      178

                      870571  vas                870501

 136.   870520 870521 C       Stara cesta Bucik  C      101

                      255100                     255100

 137.   870520 870522 C       Pošta-KC Semič     O      173

                      255100                     870561

 138.   870520 870523 O       Krč-Roška cesta    C      40

                      870561                     255100

 139.   870530 870532 C       Vavpča vas-        C R2   398

                      370110  Pustavrh-Sv.       421

                              Mihael

 140.   870530 870533 O       Vavpča vas-        C      101

                      870532  povezava           370110

 141.   870530 870534 C       Prosvetna ulica    Z HŠ   88

                      370110                     18

 142.   870530 870535 O       Vavpča vas-Nampel  Z N.H. 218

                      870501

 143.   870540 870541 C R2    Sela-Sv. Duh-      Z HŠ   999

                      421     Coklovca           18

 144.   870540 870542 O       Sela-Nace-Golobič  O      193

                      870541                     870251

 145.   870540 870543 O       Spodnja Kašča      C R2   225

                      870251                     421

 146.   870550 870551 C       Srednja pot        Z HŠ   367

                      255100                     12

 147.   870550 870552 O       Pod Primožem       C      239

                      870551                     255100

 148.   870560 870561 C       Krč                C      693

                      255100                     255100

 149.   870570 870571 C R1    Kot-Sp. Gorenjce-  C      2.341

                      216     Roška c.           255100

 150.   870600 870601 C R1    Vrčice-Planina-    Z Pl.  8.992

                      216     Mirna gora         dom

 151.   870610 870611 C R3    Gaber-Smučka       Z Smuk 5.380

                      664     cesta-Smuk

 152.   870610 870612 O       Smučka luža-       C R2   1.712

                      870611  Oskoršnica         421

---------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Semič znaša 87.544 m (87,544 km).

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2010, z dne 30. 3. 2010.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič (Uradni list RS, št. 131/03).

9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 370-04/2009-6

Semič, dne 21. maja 2010

Župan

Občine Semič

Ivan Bukovec l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor