Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-4/2018-1

Datum: 4.6.2018

 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017) in 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/2017), sklicujem

 

23. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

 

ki bo v sredo, 13. junija 2018, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 18.4.2018 (zapisnik).

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, ki je trajala od 18.5.2018 do 22.5.2018 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Gorje (gradivo),

2. Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2017 (gradivo),

3. Poročilo koncesionarja za izvajanje javne službe čiščenja in odvajanja odpadnih voda WTE za leto 2017 (gradivo).

4. Priznanja Občine Gorje za leto 2018.

5. Končni poročili:

a) o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Gorje za leto 2017 (gradivo),

b) o opravljenem nadzoru Letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje za leto 2017 (gradivo).

6. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Soglasje k prodaji solastniškega deleža Občine Gorje (gradivo).

7. Informacije župana.

8. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor