Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00 in 79/00, 53/02) je Občinski svet občine Kobarid na 41. redni seji dne 25. 7. 2002 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

osnutka odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2001

 

 

I

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2001.

 

 

II

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2001 izkazuje:

 

 

                                                             SIT

 

 

– Bilanca prihodkov in odhodkov

 

 

1. Prihodki v višini                              724,525.160,32

 

 

2. Odhodki v višini                               757,960.912,00

 

 

3. Primanjkljaj                                    33,435.751,68

 

 

– Račun financiranja:

 

 

1. Zadolževanje                                    32,000.000,00

 

 

2. Odplačilo dolga                                             –

 

 

3. Neto zadolževanje                               32,000.000,00

 

 

– Prenos sredstev iz preteklega leta                1,808.700,52

 

 

III

 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.

 

 

IV

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 412-1/02

 

 

Kobarid, dne 25. julija 2002.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor