Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

SAUBERMACHER – KOMUNALA MURSKA SOBOTA d.o.o.

Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota

CENIK ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI DOBROVNIK

 

 

Merska enota

Cena v EUR/kg brez DDV

Cena v EUR/kg z 9,5% DDV

 

Storitev zbiranja komunalnih odpadkov

kg

0,16279

0,17826

V ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je vključeno: zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov z ustreznim zabojnikom 1-krat na tri tedne, zbiranje in prevoz mešane embalaže po sistemu rumene vreče 1-krat na štiri tedne (2 vreči volumna 120 l mesečno), zbiranje papirja (od vrat do vrat) 1-krat na štiri tedne, zbiranje in prevoz ločenih frakcij (papir, steklo in mešana embalaža) na zbirnim mestih 1-krat na štiri tedne, zbiranje in končna oskrba nevarnih in posebnih odpadkov s pomočjo premične zbiralnice 1-krat letno, zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov na poziv 1-krat letno (do 2 m3), delovanje zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij, zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov z redne letne očiščevalne akcije 1-krat letno, zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov ter sveč s pokopališč 1-krat na štiri tedne.

Zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura

kg

0,00000

0,00000

 

Pri izvajanju javne službe ne uporabljamo javne infrastrukture.

 

Storitev zbiranja bioloških odpadkov

kg

0,07591

0,08312

V ceno je vključeno zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov z ustreznim zabojnikom od aprila do septembra 1-krat na 14 dni ter od oktobra do marca 1-krat na štiri tedne.   

Zbiranje bioloških odpadkov – javna infrastruktura

kg

0,00000

0,00000

 

Pri izvajanju javne službe ne uporabljamo javne infrastrukture.

 

Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki z vrečo

kom

2,5960

2,8426

V ceno je vključena celotna storitev ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava in odlaganje).

Vreča za zbiranje embalažnih materialov

kom

0,8333

0,9125

V ceno je vključeno zbiranje  in prevoz embalažnih materialov, ter materialni stroški nabave tipiziranih vrečk.

 

Cene veljajo od 01.01.2014.

 

Storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se uporabnikom v skladu z metodologijo iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS št. 87/2012 in 109/2012) zaračuna v EUR/kg sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. To pomeni, da se mesečno zbrana skupna masa komunalnih odpadkov v občini razdeli na skupni mesečno zbrani volumen mešanih komunalnih odpadkov in se nato razdeli med posamezne uporabnike glede na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika v obračunskem mesecu.

 

Štev.: SK-0277/13-DD

Datum: 30.12.2013

 

 

Direktor:

Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.

 

 

 

SAUBERMACHER – KOMUNALA MURSKA SOBOTA d.o.o.

Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota

MEGHATÁROZOTT KOMMUNÁLIS HULLADÉK FAJTÁINAK GYŰJTÉSI ÁRJEGYZÉKE DOBRONAK KÖZSÉG TERÜLETÉN

 

 

Egység

Ár EUR/kg-ban áfa nélkül

Ár EUR/kg-ban 9,5% áfával

 

Kommunális hulladék gyűjtésének szolgáltatása

kg

0,16279

0,17826

A meghatározott kommunális hulladékok gyűjtési ára tartalmazza: a megfelelő hulladékgyűjtő edényekbe gyűjtött vegyes kommunális hulladék gyűjtését és szállítását háromhetente egyszer, a sárga zsákos vegyes csomagolóanyagok gyűjtését és szállítását négyhetente egyszer (kettő 120 literes térfogatú zsák havonta), papírgyűjtést (háztól házig) négyhetente egyszer, a gyűjtőtárolók helyén lévő különválasztott összetevők (papír, üveg, vegyes csomagolóanyag) gyűjtését és szállítását négyhetente egyszer, a veszélyes és különleges hulladékok összegyűjtését és végső lerakását mozgó gyűjtőlétesítmény segítségével évente egyszer, darabhulladék gyűjtését és szállítását felhívásos alapon évente egyszer (2m3-ig), a különválasztott összetevők gyűjtési központjának működését, az éves gyűjtőakciókon egybegyűjtött vegyes kommunális hulladék gyűjtését és szállítását egyszer évente, a temetőben keletkezett vegyes kommunális hulladék és a gyertyák gyűjtését és szállítását négyhetente egyszer.

Kommunális hulladékgyűjtés – közinfrastruktúra

kg

0,00000

0,00000

 

A közüzemi szolgáltatás során nem alkalmazunk közinfrastruktúrát.

 

Biológiai hulladék gyűjtésének szolgáltatása

kg

0,07591

0,08312

Az ár tartalmazza a megfelelő gyűjtőedénybe gyűjtött biológiailag lebomló hulladék gyűjtését és szállítását áprilistól szeptemberig kéthetente egyszer, októbertől márciusig pedig négyhetente egyszer.  

Biológiai hulladékgyűjtés – közinfrastruktúra

kg

0,00000

0,00000

 

A közüzemi szolgáltatás során nem alkalmazunk közinfrastruktúrát.

 

Zsákokban gyűjtött vegyes hulladékkezelés

db

2,5960

2,8426

Az ár tartalmazza a teljes hulladékgazdálkodásra vonatkozó szolgáltatás költségeit (gyűjtés, feldolgozás, lerakás).

Csomagolóanyagoknak szánt zsák

db

0,8333

0,9125

Az ár tartalmazza a csomagolóanyagok gyűjtését és szállítását, valamint a típuszsákok beszerzési költségeit.

 

Az árak 2014.01.01-től érvényesek.

 

A meghatározott kommunális hulladék gyűjtésének szolgáltatási ára a vonatkozó szabályzattal összhangban EUR/kg-ban kerül megszabásra, a gyűjtőedény térfogata és a szállítás gyakorisága alapján. Ez annyit jelent, hogy a községben havonta összegyűjtött hulladék mennyisége felosztódik a vegyes kommunális hulladék térfogatára, majd az egyes felhasználókra, a gyűjtőedény térfogata és a szállítás gyakorisága alapján az adott hónapban.    

 

Szám.: SK-0277/13-DD

Dátum: 2013.12.30.

 

Igazgató:

Drago Dervarič, univ.dipl.ekon.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor