Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 22. redni seji, dne 20.12.2017, sprejel naslednji

 

SKLEP

 

1.

Občinski svet Občine Benedikt potrjuje Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občino Benedikt za leto 2017, izvajalca Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

 

2.

Občinski svet Občine Benedikt soglaša s ceno vode - vodarino v višini 0,7964 €/m3 .

 

3.

Občinski svet Občine Benedikt potrjuje izračunane mesečne tarife omrežnine, kot so navedeni v zadnjem stolpcu spodnje tabele.

 

Dimenzija števca

Omrežnina na vodomer (€/mesec)

DN 13

7,45

DN 20

7,45

DN 25

22,34

DN 30

22,34

DN 40

74,45

DN 50

111,68

DN 80

372,26

DN 100

744,51

DN 150

1.489,03

 

 

4. 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.1.2018 naprej.

 

Številka: 35404-001/2017-54

Datum: 21.12.2017

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor