Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

V povezavi s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. členom Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je župan Občine Divača sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača

 

 

1. člen

 

 

V 6. členu Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/08) se spremenijo roki za pripravo OPN-ja in njegovih posameznih faz, in sicer:

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|     |DEJANJE                |NOSILEC        |ROK             |

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  1  |Začetek – sklep o      |župan          |april 2008      |

 

 

|     |pripravi               |               |                |

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  2  |Priprava osnutka OPN-  |izvajalec      |november 2008   |

 

 

|     |ja                     |               |                |

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  3  |Pridobivanje smernic   |MOP na podlagi |37 dni (december|

 

 

|     |                       |vloge občine   |2008)           |

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  4  |Izdelava CPVO          |Izvajalec CPVO |do javne        |

 

 

|     |                       |               |razgrnitve      |

 

 

|     |                       |               |(do aprila 2008)|

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  5  |Priprava dopolnjenega  |izvajalec      |60 dni (februar |

 

 

|     |osnutka OPN-ja         |               |2009)           |

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  6  |Usklajevanje smernic   |MOP, občina,   |15 dni (marec   |

 

 

|     |                       |izvajalec      |2009)           |

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  7  |Javna razgrnitev in    |občina         |37 dni (april   |

 

 

|     |javna obravnava        |               |2009)           |

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  8  |Priprava predloga PN-  |izvajalec      |30 dni (maj     |

 

 

|     |ja                     |               |2009)           |

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  9  |Potrditev predloga PN- |MOP na podlagi |75 dni (avgust  |

 

 

|     |ja                     |občine         |2009)           |

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

|  10 |Sprejem odloka o OPN   |občina         |po potrditvi    |

 

 

|     |na občinskem svetu     |               |OPN-ja sklepom  |

 

 

|     |                       |               |ministra        |

 

 

|     |                       |               |(september 2009)|

 

 

+-----+-----------------------+---------------+----------------+

 

 

2. člen

 

 

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku lahko tudi spreminjajo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Divača, posreduje pa Ministrstvu za okolje in prostor.

 

 

Št. 350-0001/2008-12

 

 

 

 

 

Divača, dne 22. septembra 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Divača

 

 

Matija Potokar l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor