Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02, 80/03) je Občinski svet občine Kobarid na 20. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

Stavbno zemljišče s parcelno številko 3854/5 v izmeri 26 m2 k.o. Borjana se izvzame iz javnega dobra.

 

 

II

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.

 

 

 

 

 

Št. 465-13/98

 

 

Kobarid, dne 23. decembra 2004.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor