Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,57/94,14/95,26/97,10/97,10/98, in 74/98), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 67/97 - odločba US, 56/98 in 61/99 ­odločba US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št. 2198, 7/98 in odločba US RS, št. U-I-250/98» je Občinski svet Občine Vodice na 5. redni seji dne 23.5.2003 sprejel

 

 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VODICE ZA LETO 2003

 

 

1. člen

 

 

Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2003 (Uradno glasilo Občine Vodice št. 3/03) se spremeni tako, da se zadnji stavek prve alinee II. člena glasi: "Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika."

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 032-01-002/03-023

 

 

Datum: 27.5.2003

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

 Brane Podboršek l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor