Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 5. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS št. 44/97), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/02) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 89/99 in Uradne objave glasila Občine Komenda št. 01/2001) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 21. seji dne 31.03.2005 sprejel

 

 

SKLEP O DOLOČITVI POVRŠINE POSLOVNE CONE "OZKA DELA" - 2. FAZA

 

 

1. ČLEN

 

 

1. Območje, ki se ureja z lokacijskim načrtom LN02/1 - Poslovno proizvodna cona Ozka dela - 2. faza, obsega po strokovnih podlagah za pridobivanje stavbnih zemljišč, ki jih je novembra in decembra 2004 pripravil Atelje Arkus, d. o. o., Kamnik, 75,32 ha.

 

 

2. Za namen iz prejšnje točke je bilo na dan 18. 03. 2005 pridobljenih (podpisane pogodbe in obstoječa zemljišča v lasti Občine Komenda) 50,84 ha, kar pomeni 67,50% od celotne površine.

 

 

3. S tem je izpolnjen pogoj o veljavnosti sklenjenih pogodb o odkupih zemljišč, zato se o tem skladno s pogodbenimi določili stranke pisno obvesti .

 

 

2. ČLEN

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

 

 

Številka: 46500-0011/2004

 

 

Komenda: 31. 03. 2005

 

 

Tomaž Drolec,

 

 

župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor