Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-Odl. US in 17/08) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 3. redni seji dne 21.12.2010 sprejel

ODLOK

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na

območju Občine Trnovska vas

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je Občina Trnovska vas (v nadaljevanju: občina) prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-Odl. US in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen

Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in sicer za čistilno akcijo občine.

3. člen

(1) Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

(2) Upravičence in pogoje za sofinanciranje po javnem razpisu iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi z javnim razpisom.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 032 0/3-2/2010-3s

Datum: 21.12.2010

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor