Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 16. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O

(1.1.) točke 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 03/04, 3/06)

v naslednjem besedilu:

Zaradi ohranjanja arhitekturne krajine, je potrebno v primeru nagiba terena, ki je večji od 12°, minimalno gradbeno parcelo v območju (SE) in (SP) določeno na osnovi ostalih določil odloka sorazmerno povečati tako, da je pri naklonu 25°, v smeri naklona večja (daljša) za 100% oziroma v okviru obstoječih prostorskih možnosti, ko gradbene parcele ni možno ustrezno povečati zaradi obstoječega parcelnega stanja, namenske in dejanske rabe prostora.

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-10/2006-129

Cerklje na Gorenjskem, dne 24. septembra 2009

Župan

Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor