Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/10,32/12 in 27/14) je Občinski svet občine Gorje na redni seji 8. redni seji, dne 5.11.2015 sprejel

 

OBVEZNA RAZLAGA

131. ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE GORJE (URADNO GLASILO SLOVENSKIH OBČIN, ŠT. 12/2014)

 

1. člen

Besedilo 131. Člena Odloka o prostorskem načrtu občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2014) se razlaga na naslednji način:

Pri 20% povečavi objekta po daljši stranici se razume, da se sleme sorazmerno dvigne zaradi upoštevanja 126. člena, ki za oblikovanje določa: »streha vseh objektov je simetrična dvokapnica z naklonom 40° do 45°; stanovanjski objekti imajo podolgovat tloris v razmerju stranic vsaj 1: 1,4«. Dvig slemena pa ne sme biti posledica dvigovanja kolenčnega zidu ali višanja etaže.

 

2. člen

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskem načrtu Občine Gorje.

 

3. člen

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka : 9000-0006/2015-22

Datum : 5.11.2015

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor