Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UVG, št. 10/87) in na podlagi Statutarnega sklepa občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem z dne 27. 2. 1995 je občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 29.  seji dne  19. 12. 1997sprejel

 

SKLEP

o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem

 

1.     člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998 znaša:

-        za stanovanjski namen in družbene dejavnosti       

      0,0043063 SIT/m2 mesečno

-        za proizvodni in poslovni namen                 

      0,0086126 SIT/m2 mesečno

 

2.     člen

Vrednost točke se valorizira vsako leto v skladu s kumulativnim koeficientom rasti cen na drobno, ki ga ugotovi in objavi Zavod Republike Slovenije za statistiko, za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja.

3.     člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

 

Številka: 015-03-1692/97

Datum:   22. 12. 1997

Predsednik občinskega sveta

Miha Zevnik

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor