Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 24. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Prispevek staršev za program predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Sežana, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača, se zniža za en plačilni razred v primeru, da imajo starši tri ali več predšolskih in/ali šoloobveznih otrok. V primeru, da vrtec obiskujeta dva ali več otrok iz družine, se prispevek zniža za starejšega otroka.

2.

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Divača, št. 0032-0004/2008-06, z dne 31. 7. 2008.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010 dalje.

 

Št. 032-0011/2009-43

Divača, dne 18. junija 2009

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor