Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 15. redni seji, dne 22. 12. 2005 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

1. člen

 

 

S tem Sklepom Občinski svet občine Škofja Loka določa vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Škofja Loka za leto 2006.

 

 

2. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidano stavbno zemljišče za leto 2006 znaša 0,052 SIT.

 

 

3. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče za leto 2006 znaša 0,0495 SIT.

 

 

4. člen

 

 

Ta Sklep se objavi v Uradnem listu RS. Sklep začne veljati 1. januarja 2006.

 

 

 

 

 

Št. 464-1/2005

 

 

Škofja Loka, dne 22. decembra 2005

 

 

Župan

    Občine Škofja Loka

    Igor Draksler l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor