Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi prvega odstavka 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 15. seji dne 15. 1. 1996 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o soglasju k statutu JVIZ Osnovne šole Dobrepolje

 

 

1. člen

 

 

Občinski svet občine Dobrepolje daje soglasje k statutu JVIZ Osnovne šole Dobrepolje.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 601-1/96

 

 

Dobrepolje, dne 15. januarja 1996.

 

 

Predsednik

 

 

Občinskega sveta

 

 

občine Dobrepolje

 

 

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor