Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 35. člen statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je župan Občine Kobarid sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2001

 

 

I

 

 

Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2001 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje po tem sklepu, vendar najdlje do 31. 3. 2001.

 

 

II

 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2000.

 

 

Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnostih Občine Kobarid.

 

 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2000 že začete.

 

 

III

 

 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.

 

 

IV

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 40302-1/01

 

 

Kobarid, dne 29. decembra 2000.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor