Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. in 59. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 13. redni seji dne 31. 1. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Divača

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Divača (Uradni list RS, št. 39/07, 115/07) se v 1. točki 4. člena besedilo »investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje« nadomesti z besedilom »investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, ki se na novo priključuje na komunalno infrastrukturo (javno vodovodno omrežje in javno cesto) in za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje«.

 

 

2. člen

 

 

1. točko 7. člena se dopolni z naslednjim besedilom »ki se na novo priključuje na komunalno infrastrukturo (javno vodovodno omrežje in javno cesto)«.

 

 

3. člen

 

 

V 29. in 30. členu se črta naslednje besedilo: »vendar najdlje do 31. 12. 2007«.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 032-0001/2008-5

 

 

Divača, dne 31. januarja 2008

 

 

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor