Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

OBČINA PREVALJE

         Trg 2a

      PREVALJE

 

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr.)  in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006)

 

S K L I C U J E M

 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 19. aprila 2007, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

z naslednjim predlogom 

 

DNEVNEGA REDA:

 

1.       Ugotovitev sklepčnosti

2.       Potrditev dnevnega reda 6. redne seje

3.       Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje (gradivo)

4.       Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje (gradivo)

5.  Predlog pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje – skrajšani postopek   ( gradivo A, B,  C)

6.     Predlog pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Prevalje – skrajšani postopek (gradivo)

7.      Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje – skrajšani postopek (gradivo)

8.       Letni program športa Občine Prevalje za leto 2007 (gradivo A, B, C) (gradivo D)

9.       Priprava načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Prevalje (gradivo)

10.   Premoženjska bilanca Občine Prevalje na dan 31.12.2006 (gradivo)

11.   Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj - lista prosilcev (gradivo A, B)

12.   Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

13.   Pobude in vprašanja

 

 

                                                                        OBČINA PREVALJE

                                                                        ŽUPAN

                                                                                            dr. MATIC TASIČ, l.r

Vabljeni:

-          Člani občinskega sveta

-          g. Davorin Rogina, direktor A.l.p.Peca, k tč. 9

-          Novinarji

 

V vednost:

- predsedniki svetov KS

- nadzorni odbor

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor