Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 30. seji dne 24. 10. 2002 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

I

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 495/53, cesta v izmeri 4 m2, k.o. Benedikt in parc. št. 1145/20, cesta v izmeri 63 m2, k.o. Benedikt.

II

Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra. Zanju se odpre nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina Benedikt, Benedikt 16/a, 2234 Benedikt.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46508-001/2002-2

Benedikt, dne 28. oktobra 2002.

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor