Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

S K L E P

o določitvi cen programov VVE Kobarid z oddelki

I.

Cene vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid z oddelki znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

– za celodnevni program I. starostne skupine 406,09 EUR,

– za celodnevni program II. starostne skupine 329,49 EUR,

– za poldnevni program II. starostne skupine 270,46 EUR.

II.

Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 33,39 EUR mesečno pri celodnevnih programih oziroma 12,39 EUR pri poldnevnih programih. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka v sorazmerni višini plačila za program vrtca.

III.

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov VVE Kobarid z oddelki (Uradni list RS, št. 104/10).

IV.

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2012.

Št. 602-02/2012

Kobarid, dne 18. oktobra 2012

Županja

Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor