Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 103. člena  Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US in 46/15) in 16. člena   Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB in 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 12. redni seji dne 16. 03. 2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI BLED

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. list RS, št. 55/2009, 71/2012, 77/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2014, 57/2014).

 

2. člen

V 6. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se:

 

·       doda:

8.1

512040

512042

C 012040

Cankarjeva cesta IV

Z HŠ 21

106

V

75.1

512360

512366

C 150060

Partizanska cesta V

Z HŠ 43a

59

V

142.1

512770

512773

O 512772

Dobje III

Z HŠ 11

52

V

188.1

513100

513103

C 012050

Selo pri Bledu III

Z NH

426

V

191.1

513220

513221

C 013010

Ulica Jule Vovk Molnar

C 013080

329

V

228.1

512750

512754

C 013580

Izletniška ulica (Piknik)

Z parkirišče

151

V

228.2

512750

512755

C 013580

Gorenjska ulica 52

Z HŠ 52

37

V

 

·       spremeni:

30.

512160

512161

O 512511

Hrastova ulica

Z HŠ 10

200

V

72.

512360

512361

C 150060

Partizanska cesta I

Z NH

129

V

159.1

512850

512852

O 512851

Pod hribom II

Z HŠ 85

80

V

 

·       črta:

17.

512090

512091

C 013080

Črtomirova-Kajuhova c.

C 013010

187

V

202.

513490

513491

C R1 209

Pot V Lisicah

C 012010

722

V

 

·       Besedilo zadnje vrstice pod tabelaričnim delom se nadomesti z:

»Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Bled znaša 66.565 m (66,565 km).«

 

3. člen

V kategorizacijo občinskih javnih cest v Občini Bled se doda naslednji javni poti za kolesarje (KJ):

 

2.

951200

951201

C 013080

Črtomirova-Kajuhova c.

C 013010

187

K

3.

951210

951211

C R1 209

Pot v Lisicah

C 012010

722

K

 

·       Besedilo zadnje vrstice pod tabelaričnim delom se nadomesti z:

 

»Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Bled znaša 1.042 m (1,042 km).«

 

4. člen

H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, številka 37162-3/2017-50 (507), z dne 8. 3. 2017.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 034-1/2017-18

Datum: 16. 03. 2017

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor