Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 68. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) in 9. člena Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95, 15/96, 69/98, 51/10, 38/14 in 41/18)

 

R A Z P I S U J E M 

redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Črnomelj 

 

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti občine Črnomelj bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

 

Št. 041-9/2018-2

Črnomelj, dne 16. julija 2018

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor