Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 ZLV-UPB3, 45/2008 ZLV – H in 83/2012 ZLV-I) in 70. člena Statuta občine Kranjska Gora (Ur. l. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012, Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2013 in 26/2014)

 

RAZPISUJEM

REDNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE KRANJSKA GORA

1.

1. Redne volitve v svete: KS Rateče-Planica, KS Podkoren, KS Kranjska Gora, KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh in KS Dovje - Mojstrana se opravijo v nedeljo, 05. oktobra 2014.

2.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.

 

3.

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

 

Št.:041-1/2014-2

Kranjska Gora, 24.06.2014

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor