New Page 2
Plačilo upravne takse

Upravne takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki jih določa taksna tarifa Zakona o upravnih taksah /ZUT/. Upravno takso se lahko poravna z univerzalnim plačilnim nalogom ali preko spletne banke na EZR pri Banki Slovenije, 01249-4490309166, pod sklic 11 75485-7047070, namen plačila: plačilo upravne takse.